دو صد گفته اما نیم کردار نیست

عنوان کتاب: دو صد گفته اما نیم کردار نیست

نویسنده: محسن جعفرنیا

مترجم: سحر برومند

انتشارات یادگار عمر

آمریکا و محصولات آمریکائی و محل مصرف درآمد ناشی از فروش محصولات آمریکائی در این کتاب نقد شده است. درآمد ناشی از فروش محصولات آمریکائی برای جتگ و کشتار افراد بی گناه زیادی در سراسر جهان به کار گرفته شده است. یک نمونه ساده آن، تجارت اسلحه است که حتی در خود آمریکا نیز تجارت آزاد اسلحه سالیانه منجر به کشته شدن شهروندان زیادی می شود. آمریکا به عنوان یک نظام سرمایه دار برای چپاول نفت عراق حاضر است سال ها در عراق به بهانه مبارزه با داعش و تروریسم بماند و حتی بهانه آموزش نیروهای نظامی عراقی بعد از فروپاشی حکومت صدام حسین رهبر سابق عراق نیز توجیه مناسبی در راستای رسیدن به هدف نامشروعشان است. آمریکا کسانی چون سردار شهید سلیمانی را که انسانی خیرخواه و مبارز اصلی با داعش بود را ترور می کند تا مزاحمی برای سیاست های خودش در عراق نبیند. این ها مصادیقی از ناهماهنگی زبان و دست یک کشور مثل آمریکاست که عنوان کتاب هم به همین دلیل انتخاب شده است.

این کتاب توسط انتشارات یادگار عمر در سال 1399 چاپ و منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید