چاپ دیجیتال طاهری

چاپ دیجیتال طاهری همکار انتشارات یادگار عمر

چاپ دیجیتال طاهری خدمات زیر را با افتخار ارائه می دهد:

(1) دریافت مجوز و نشر کتاب به صورت فیزیکی والکترونیکی

(2) طراحی و چاپ انواع کارت ویزیت، فاکتور، تراکت تبلیغاتی، پوستر، سربرگ، انواع قبوض

(3) فروش بسته های آموزشی رباتیک و تدریس آن

دیدگاهتان را بنویسید