پرش ارتفاع

پرش ارتفاع نوشته دکتر روح الله عسگری گندمانی و دکتر صمد گودرزی

دو و میدانی مادر ورزش هاست چرا که در همه رشته ها با یکی از ابعاد این رشته سر و کار داریم. دو و میدانی شاخه های مختلفی دارد مثل: پرتاب دیسک، پرش ارتفاع، دوی 110 متر با مانع، پرش با نیزه، پرش سه گام و …

پرش ارتفاع از شاخه های رشته ورزشی دو و میدانی است که جذابیت های خاص خودش را دارد. نویسندگان سعی کرده اند برای علاقه مندان به این رشته ورزشی آموزش مفید و کاربردی را تهیه کنند. این کتاب توسط انتشارات یادگار عمر چاپ و منتشر یافته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید