دو صد گفته اما نیم کردار نیست

عنوان کتاب: دو صد گفته اما نیم کردار نیست نویسنده: محسن جعفرنیا مترجم: سحر برومند انتشارات یادگار عمر آمریکا و

بیشتر بخوانید

مدیریت استعداد: کسب و کار، حفظ مزیت رقابتی

منابع انسانی امروزه به عنوان سرمایه سازمان ها محاسبه شده و به عینه مشخص شده است که انسان ها عامل

بیشتر بخوانید