تراکت تبلیغاتی

خدمت دیگری از چاپ دیجیتال طاهری: چاپ تراکت تبلیغاتی

با استفاده از تراکت تبلیغاتی، مشاغل مختلف جامعه از قبیل کسبه، وکلا، واحدهای تولیدی، آموزشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی و … خود را به مخاطبینشان عرضه و معرفی می کنند.

چاپ انواع تراکت تبلیغاتی در اجناس مختلف از قبیل: کاغذ الوان، کاغذ A4، گلاسه سبک و سنگین و ….. پذیرفته می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید