نمایشگاه کتاب مجازی اصفهان 1400 از 20 آذر ماه 1400 تا 26 همین ماه به صورت مجازی برگزار می شود. این نمایشگاه در این بازه زمانی به صورت 24 ساعته فعال است. تمامی کتاب ها منتشر شده در این نمایشگاه مجازی با تخفیف 20 درصدی ارائه می شود.

ارسال رایگان کتاب

ارسال کتاب هایی که در این نمایشگاه مجازی خریداری می شوند از طریق پست و چه از روش های دیگر رایگان است. کافی است خریدار هزینه کتاب را طبق فاکتور نهایی خریداری نماید.

کاربران محترم سایت پابوک می توانند در سایت book.icfi.ir با مراجعه به بخش “فهرست ناشران” و بخش حرف “ی” کتاب های منتشر شده انتشارات یادگار عمر در نمایشگاه قبلی را مشاهده نمایند.